Pewnym krokiem do szkoły 

Zajęcia indywidualne dla dzieci przygotowujących się do szkoły

Czym jest terapia?

Pewnym krokiem do szkoły to zajęcia dla dzieci 5-6 letnich, które nie osiągnęły jeszcze pełnej gotowości do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Dla kogo?

Dzieci realizujące program wychowania przedszkolnego, które w przesiewowym badaniu Skali Gotowości Szkolnej nie osiągnęły pełnej gotowości szkolnej, wykazujące trudności uniemożliwiające im zdobycie umiejętności potrzebnych do nauki czytania i pisania. Dzieci zagrożone dysleksją, leworęczne.

Jak pracujemy?

Zajęcia mają formę starannie skomponowanych zabaw, zadań i ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka we wszystkich obszarach kluczowych dla odniesienia szkolnego sukcesu.

Program zajęć przygotowany jest indywidualnie w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Korzyści z zajęć

Kształtowanie umiejętności przygotowujących do podjęcia nauki w szkole, umożliwiające dziecku pełne osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Poszerzanie wiedzy ogólnej zawartej w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.

W ofercie

  • Diagnoza Gotowości Szkolnej 5-cio i 6-cio latków,
  • opracowanie indywidualnego planu pracy,
  • półroczna i końcoworoczna  ewaluacja planu pracy na podstawie rediagnozy Gotowości Szkolnej,
  • wskazówki dydaktyczne dla rodziców do pracy w domu.

Forma zajęć

Forma zajęć: Indywidualna

Ilość spotkań

Ilość spotkań: 1 lub 2h zegarowe w tygodniu – w zależności od potrzeb dziecka.

Do góry ↑ | Powrót do oferty →