Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Czym jest terapia?

Psychoterapia stanowi pomoc w poszerzaniu świadomości uczuć, pragnień i granic, pozwala na odzyskanie poczucia wpływu na własny los.
Umożliwia zmianę negatywnych, niekorzystnych przekonań oraz przeformułowanie dotychczasowych marzeń na cele i działania.

Dedykujemy swoje usługi z zakresu psychoterapii dorosłych, młodzieży i dzieci, konsultacji specjalistycznych i edukacji całym rodzinom, w szczególności trudnym relacjom pomiędzy dorosłymi, dziećmi i problemami z młodzieżą.

Dla kogo?

Pomagamy dzieciom i młodzieży borykającym się:

 • z ADHD, nadruchliwości, impulsywności, trudności z koncentracją uwagi,
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera),
 • poczuciem niskiej wartości i negatywnym obrazem siebie i niewiarą we własne możliwości,
 • zachowaniami buntowniczymi, agresywnych i nieradzeniem sobie ze złością,
 • z lękami, fobią, nerwicami i depresją,
 • różnego rodzaju kryzysami rozwojowymi,
 • doświadczyli przemocy fizycznej i psychicznej,
 • różnego rodzaju problemami psychosomatycznymi takie jak: problemy ze snem, koszmary senne, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • trudnościami w relacjach z bliskimi osobami i niezdolność do nawiązywania bliskich kontaktów emocjonalnych,
 • trudnościami w relacjach z rówieśnikami,
 • trudnościami z adaptacją do środowiska przedszkolnego i szkolnego,
 • z tikami, zespołem Tourette’a,
 • uzależnieniem od komputera/internetu,
 • trudnościami z radzeniem sobie ze stresem i  adaptacją do trudnej sytuacji życiowej m.in. w sytuacji rozwodu rodziców, choroby lub śmierci bliskiej osoby,
 • moczeniem mimowolnym, zanieczyszczaniem się,
 • eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp),
 • podejmowaniem próby samobójczych,
 • okaleczaniem się,
 • brakiem motywacji do nauki i innego rodzaju trudnościami z nauką szkolną.

Jak pracujemy

W zależności od wieku pacjenta oraz specyfiki problemu, sesje terapeutyczne przyjmują formę zabawy lub też rozmowy.

Terapia poprzedzona jest konsultacją (od jednego do trzech spotkań). Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się początkowo z samymi rodzicami w celu zebrania dokładnego wywiadu dotyczącego rozwoju dziecka, jak i określeniu jego trudności oraz sposobu funkcjonowania w przedszkolu/szkole/domu.

Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie młodej osoby z terapeutą, w którym poznaje się dziecko, co służy pogłębieniu diagnozy problemu.

Po rozpoznaniu przez terapeutę specyfiki przejawianych przez dziecko lub nastolatka trudności, psycholog dziecięcy ustala plan terapii.

Przebieg, koszt oraz czas trwa terapii

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu w bezpiecznych dla młodej osoby warunkach. Czas sesji to 50 minut. Koszt to 120 zł. Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb pacjenta.
W niektórych przypadkach bywa tak, że problemy z dziećmi/nastolatkami są wynikiem trudności, jakie rodzice przeżywają w dorosłym życiu i wtedy mogą się okazać wskazane indywidualne spotkania rodzica z psychoterapeutą lub terapia rodzinna.

Konsultacje psychologiczne dla Rodziców

„Jedynym produktem, który człowiek otrzymuje bez instrukcji obsługi, jest dziecko.”

– Andrzej Majewski

Czym są konsultacje?

Konsultacja to spotkania na których Rodzice dowiedzą się, jak skutecznie i pozytywnie wpływać na swoje dziecko w trudnych sytuacjach oraz jak stworzyć mu otoczenie, w którym będzie rozwijać się optymalnie. Nauczą się też stosowania odpowiednich interwencji i sposobów komunikacji. Odnajdą odpowiedź na nurtujące Ich pytania.

Przebieg, koszt i czas trwania konsultacji

Terapia psychologiczna poprzedzona jest konsultacją (od jednego do trzech spotkań), w trakcie której terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami i ustala cele pracy terapeutycznej.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w  tygodniu. Czas sesji to 50 minut. Koszt to 120 zł. Długość terapii zależy od zgłaszanego problemu i potrzeb rodzica.

Porozmawiajmy…

Rodzicielstwo to nie tylko wielka satysfakcja, ale także mnóstwo wyzwań i nieoczekiwanych trudności. Wierzymy, że odpowiednie wsparcie rodziców na każdym jego etapie pozwala nie tylko lepiej radzić sobie z problemami, ale także im zapobiegać. Dlatego zapraszamy do skorzystania z naszych Konsultacji już dziś.

Kilka słów o nas…

Pomogliśmy już wielu dzieciom i ich rodzicom wspomagając ich w tworzeniu najlepszego otoczenia, w którym dzieci mogą prawidłowo się rozwijać i uczyć. Możemy pomóc również Wam.


Do góry ↑ | Powrót do oferty →