TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Grupa terapeutyczna dla młodzieży od 13- 15 lat oraz od 16 – 18 lat

Czym jest terapia?

Dorastanie jest okresem, kiedy młody człowiek musi stawić czoła wielu nowym zadaniom, aby przejść próg dorosłości i przeistoczyć się w człowieka dorosłego. Nadrzędnym zadaniem rozwojowym staje się uniezależnienie od autorytetów i budowanie własnej autonomii i tożsamości, ustalenie hierarchii wartości i swojego światopoglądu.

Podczas tego procesu rówieśnicy stają się podstawowym punktem odniesienia. Z tego powodu grupa terapeutyczna „TUS” jest rekomendowana jako forma pomocy psychologicznej dla młodzieży.

Dla kogo?

„TUS” to forma terapii grupowej polecana w szczególności młodzieży od 13-15 lat oraz 16-18 lat, która z różnych powodów odczuwa lęk w sytuacjach społecznych. Nie wierzy w swoje możliwości, ma tendencję do unikania stresujących sytuacji poprzez wycofywanie się z relacji.

Grupa tworzona jest także z myślą o osobach, które nie radzą sobie ze swoimi nastrojami, impulsami, czują, że są wrażliwsi niż otoczenie i nie wiedzą, jak sobie z tym radzić.

Jak pracujemy?

Terapia odbywa się w małej, stwarzającej poczucie bezpieczeństwa grupie. Przy wsparciu terapeutów, młodzi ludzie będą mogli porozmawiać o sprawach trudnych i ważnych, opowiedzieć o własnym spojrzeniu na świat, dzielić się swoimi wrażeniami i emocjami. Przyjrzą się bliżej samym sobie oraz innym, dowiedzą się jak są odbierani przez otoczenie, jak ich widzą inni ludzie.

Podczas spotkań młodzież będzie uczyć się jak określać i realizować własne potrzeby z pełnym poszanowaniem potrzeb i granic innych uczestników, ćwiczyć umiejętności współpracy, dawania, brania przy okazji konkretnych zadań o tematyce interpersonalnej, komunikatów „ja”, nazywania emocji, budowania zaufania w grupie, ale też szacunku dla odrębności (granic psychologicznych) każdego uczestnika oraz cennej umiejętności rozwiązywania konfliktów „bez przegranych”.

Kwalifikacja do grupy terapeutycznej poprzedzona jest konsultacją indywidualną. Jej celem jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności, ustalenie, czy grupa jest odpowiednią formą pomocy, a także zadbanie o względne zróżnicowanie osób (ze względu na diagnozę, objawy itp.), wysłuchanie oczekiwań osób zainteresowanych, urealnienie ich, udzielenie odpowiedzi na pytania oraz poinformowanie o zasadach kontraktu terapeutycznego.

Korzyści

Poprzez udział w grupie terapeutycznej młodzież:

  • nauczy się umiejętności społecznych oraz odkrywania i wzmacniania własnych talentów,
  • pokona własne słabości,
  • tworzy prawidłowe relacje z rówieśnikami i rodziną albo te relacje polepszać,
  • będzie rozpoznawać i nazywać stany emocjonalne – własne oraz innych osób,
  • nauczy się asertywności i umiejętności współpracy w trakcie interesujących zabaw/gier terapeutycznych oraz dyskusji,
  • pozna nowych ludzi – takich jak oni sami,
  • zyska samodzielność oraz pewność siebie,
  • nauczy się rozpoznać źródła konfliktów i konstruktywnie je rozwiązywać.

Termin i forma zajęć

Forma zajęć: grupowa realizowana w grupach wiekowych: 13-15 oraz 16-18 lat
Skład grupy: od 4-10 osób
Termin: luty 2015 – czerwiec 2015
Spotkania grupy: wtorki 17.30-19.30 lub 18.00-20.00

Czas trwania

Czas trwania: 2 godziny

Koszt zajęć

Koszt zajęć: 75 zł za 2 godziny


Do góry ↑ | Powrót do oferty →