Uczę się bawić, czyli z zabawą na TY

Grupa terapeutyczna dla dzieci od 2-3 i 4-6 lat ze spectrum autyzmu i wyzwaniami rozwojowymi


„Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić.”           

Mark Twain

Czym jest terapia?

Z zabawą na Ty to cykl zajęć opartych na podstawowej aktywności dziecka jaką jest zabawa. Grupa dostosowana jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka tak, aby stworzyć jak najlepsze warunki do kształtowania umiejętności inicjacji zabawy.

Prowadzone w grupie oddziaływanie muzyczno-terapeutyczne mają na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, społecznych, poznawczych i motorycznych, aby w ten sposób budować samoświadomość i samodzielność dziecka.

Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie umiejętności zabawy na poszczególnych etapach rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami. Zajęcia obejmują zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, ruchowe, tematyczne, dydaktyczne zgodnie z opracowanym dla każdego dziecka indywidualnym programem terapeutycznym.

Dla kogo?

Zajęcia proponowane są dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną jak również dzieciom mającym trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.

Jak pracujemy?

Zajęcia opierają się na prowadzeniu zabawy kontrolowanej mającej na celu wdrożenie dziecka do zabawy spontanicznej. Program zajęć dostoswany jest indywidualnie do potrzeb i możliwości psychorozwojowych dziecka. Proponowane dzieciom zabawy oparte są na aktywności ruchowej, plastycznej, muzycznej, z wykorzystaniem rekwizytów i zabawek zgodnie z ich przeznaczeniem.

Kwalifikacja do grupy terapeutycznej poprzedzona jest konsultacją indywidualną. Jej celem jest rozmowa na temat zgłaszanych trudności, ustalenie, czy grupa jest odpowiednią formą pomocy, a także zadbanie o względne zróżnicowanie osób (ze względu na diagnozę, objawy itp.), wysłuchanie oczekiwań osób zainteresowanych, urealnienie ich, udzielenie odpowiedzi na pytania.

Korzyści z zajęć

Udział dziecka w prowadzonych zajęciach wpłynie na:

  • kształtowanie pozytywnych relacji społecznych,
  • rozwijanie wyobraźni u dziecka, uczenie się poprzez naśladowanie,
  • rozwijanie kompetencji językowych,
  • niwelowanie negatywnych napięć i emocji i przeżywanie pozytywnych emocji

Termin i forma zajęć

Termin: wrzesień 2015 – styczeń 2016
Forma zajęć: indywidualna

Czas trwania

Czas trwania: 1 raz w tygodniu po 60 minut

Koszt zajęć

Koszt zajęć: 50 zł za 60 minut


Do góry ↑ | Powrót do oferty →