Jak rozpoznać, że Wasze dziecko ma problemy w szkole?

Szkoła to dla dziecka zarówno wielka ekscytacja, jak i wielki stres. Tutaj pojawiają się pierwsze oceny, niepewności i nadzieje. Niezwykle ważne jest, aby w tym czasie dziecko otrzymało profesjonalną i szybką pomoc w przypadku najmniejszych choćby trudności. Co powinno wzbudzić Wasz niepokój?

Gdy Wasze dziecko:

 • z trudem i niechętnie uczy się czytania, nie chce czytać
 • często zapomina, co jest zadane, co ma przynieść do szkoły
 • ma problemy z koncentracja uwagi
 • jest nieporadne ruchowo, nie chce uczęszczać na zajęcia ruchowe
 • popełnia błędy ortograficzne, pomija litery lub zmienia ich kolejność
 • pisze niestarannie i niewyraźnie
 • ma trudności z przyswojeniem nauki języka obcego
 • jest nadpobudliwe ruchowo
 • ma kłopoty z liczeniem
 • wolniej niż rówieśnicy przyswaja materiał
 • jest outsiderem / trudno znaleźć mu wspólny język z klasą
 • przejawia problemy wychowacze / ma problemy z przestrzeganiem ustalonych zasad

 …czas natychmiast skonsultować się ze specjalistami

Na szczęście dzięki odpowiednio dobranej terapii można skutecznie, szybko i niedrogo zapobiec opóźnieniom i nieprawidłowościom w rozwoju dziecka.

Jakie formy terapii oferujemy dzieciom w wieku szkolnym?

Przejdź dalej