trener metody tomatisaNazywam się Aneta Mierzwa.

Jestem  psychologiem, psychoterapeutą, międzynarodowym certyfikowanym praktykiem drugiego stopnia metody Tomatisa®, certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, analitykiem zachowania. Zajmuję się kompleksowym wsparciem psychologicznym oraz psychoterapią. Prowadzę terapię dorosłych, konsultuję rodziny, wspieram terapeutycznie dzieci, młodzież i ich rodziców, pomagając przezwyciężyć kryzysy pojawiające się w różnych etapach rozwoju.

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, lęku, przeżywającymi problemy w relacjach, w radzeniu sobie ze stresem. Wspieram w procesie w adaptacji w przedszkolu i szkole. W kontakcie z rodzicami poszerzam umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie i budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Bliskie są mi również tematy rozwoju osobistego i zawodowego. Pracuję w nurcie psychodynamicznym, pod stałą superwizją. W mojej pracy psychoterapeutycznej stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Wykształcenie

Ukończyłam studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna i osobowości.  Obecnie jestem w trakcie 4 letniego szkolenia w zakresie psychoterapii organizowanego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Ukończyłam  Stosowaną Analizę Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie oraz studia w zakresie Terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Uzyskałam certyfikat Terapeuty Integracji Sensorycznej  oraz międzynarodowy certyfikowat praktyka drugiego stopnia metody Tomatisa®.Ukończyłam Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach m. in.: Solisten Tomatis Training a License Agrement signed with Tomatis Development SA. in Luksemburg; Solisten Language Integration Training signed with Tomatis Development SA. Luksemburg; Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż.; Jak radzić sobie z trudnymi dziecięcymi zachowaniami?; Zabawy interakcyjne jako środek pedagogiczny przeciwdziałający agresji; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień; Diagnoza i terapia stymulacyjna Carla Delacato; Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia; Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka; Neurorozwojowa diagnoza i terapia z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego); Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne); Diety i alergie pokarmowe w autyzmie (Instytut Mikroekologii w Poznaniu); Picture Exchange Communication System – poziom I (Pyramid Educational Consultants of Poland); Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się (Pyramid Educational Consultants of Poland); Przystosowanie otoczenia terapeutycznego do osób ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie

Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi i dziećmi, w kontakcie grupowym i indywidualnym.  Doświadczenie to opiera się z jednej strony na wieloletniej pracy na poziomie osoby organizującej i zarządzającej pracą Centrum Terapii Lemoniada i Fundacji Lemoniada, a z drugiej strony na doświadczeniu klinicznym zdobytym, m.in.  stażu w oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Klinicznego im. Babińskiego,w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie prowadząc terapię osób dorosłych, rodzin  i dzieci. Jako trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych prowadzę szkolenia specjalistyczne. Aktualnie współpracuję z NZOZ Centrum Psychoterapii w Myślenicach w ramach poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży oraz w poradni dla osób dorosłych.


Do góry ↑ | Cofnij →