Naszą kadrę stanowi zespół wykwalifikowanych specjalistów wyróżniających się nie tylko doświadczeniem w pracy terapeutycznej, ale także empatią i zrozumieniem Państwa problemów. Nasz zespół decyduje o naszej sile – to grupa osób pełnych zapału i chęci pomocy.

trener metody tomatisamgr Aneta Mierzwa – międzynarodowy certyfikowany praktyk drugiego stopnia metody Tomatisa®, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej,   pedagog, terapeuta pedagogiczny. Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Analityk Zachowania.

Obecnie w trakcie studiów magisterskich o specjalności psychologia kliniczna i osobowości. Absolwentka studiów Stosowanej Analizy Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie oraz studiów w zakresie Terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Uczestniczka licznych szkoleń m. in.: Solisten Tomatis Training a License Agrement signed with Tomatis Development SA. in Luksemburg; Solisten Language Integration Training signed with Tomatis Development SA. Luksemburg; Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż.; Jak radzić sobie z trudnymi dziecięcymi zachowaniami?; Zabawy interakcyjne jako środek pedagogiczny przeciwdziałający agresji; Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień; Diagnoza i terapia stymulacyjna Carla Delacato; Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – pierwszy, drugi i trzeci rok życia; Teoria Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się i zachowanie dziecka; Neurorozwojowa diagnoza i terapia z łagodnymi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego); Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne); Diety i alergie pokarmowe w autyzmie (Instytut Mikroekologii w Poznaniu); Picture Exchange Communication System – poziom I (Pyramid Educational Consultants of Poland); Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się (Pyramid Educational Consultants of Poland); Przystosowanie otoczenia terapeutycznego do osób ze spektrum autyzmu.

Założycielka Centrum Terapii Lemoniada, w którym z zaangażowaniem oddaje się pracy z dziećmi, a także dorosłymi. Kieruje się podejściem, iż w każdym człowieku bez względu na wiek drzemie ukryty geniusz – czasami śpiący lub gdzieś głęboko ukryty. Praca to jej pasją, której towarzyszy myśl Andre Liege „Ludzie są jak kwiaty stworzeni do tego, aby się rozwijać”.


Do góry ↑ | Cofnij →